Tránh thiệt hại do thiết bị giải trí nước: 6 mẹo để quản lý

Thiết bị giải trí nước có thể là một nguồn vui vẻ và giải trí tuyệt vời, nhưng nó cũng có thể nguy hiểm nếu không được quản lý đúng cách. Để đảm bảo sự an toàn của khách của bạn, đây là 6 mẹo để tránh thiệt hại do thiết bị giải trí nước:

1. Trang bị cho cơ sở của bạn đủ nhân sự và thiết bị cứu sống. Hãy chắc chắn rằng nhân viên cứu sinh đang mặc đồng phục dễ dàng xác định và họ có các công cụ tiếp xúc, giao tiếp và cứu sinh cần thiết.

2. Đặt các hướng dẫn du lịch dễ thấy và các dấu hiệu cảnh báo trong các phần thích hợp của thiết bị hoặc cơ sở. Cài đặt điều khiển giới hạn và giới hạn các thiết bị điều khiển vị trí để ngăn thiết bị vượt quá các vị trí được xác định trước trong quá trình hoạt động.

3. Chọn Thiết bị giải trí đáp ứng các thông số kỹ thuật an toàn. Đăng ký thiết bị với Bộ phận quản lý và giám sát an toàn thiết bị đặc biệt địa phương trong vòng 30 ngày kể từ ngày sử dụng và thiết lập các cơ sở giải trí với các tài liệu kỹ thuật phù hợp.

4. Kiểm tra thiết bị trước khi hoạt động mỗi ngày. Sau khi kiểm tra và chạy, thiết bị có thể được vận hành chính thức và hồ sơ hoạt động nên được thực hiện.

5. Kiểm tra và duy trì thiết bị toàn diện hơn cứ sau sáu tháng. Ghi lại và lưu trữ tình trạng kiểm tra, nội dung bảo trì và kết quả. Giám sát việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm và đặt các nhãn cảnh báo tương ứng.

6

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể đảm bảo rằng thiết bị giải trí nước của bạn an toàn và thú vị cho tất cả khách của bạn. Tác giả: Alunch https://www.lanchaowaterpark.com/