Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào trượt nước hoạt động? Trong 30 năm qua, Nhà nước đã bùng nổ và các đường trượt nước đã biến đổi từ các sườn núi đơn giản thành các điểm tham quan phức tạp thống trị toàn bộ công viên. Với hàng chục vòng lặp, tốc độ đáng kinh ngạc và những giọt nước phấn khích, các đường trượt nước giống như đế lót ly ướt mà không có chỗ ngồi và dây an toàn. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ xem xét khoa học đằng sau các đường trượt nước và cách chúng hoạt động, từ bơm nước đến làm sạch sau khi đi xe. Chúng tôi cũng sẽ khám phá làm thế nào các mảnh của một đường trượt nước khớp với nhau và điều gì khiến bạn không bay vào không trung khi bạn quất quanh các góc. Vì vậy, chúng ta hãy lao vào và tìm hiểu những gì liên quan đến việc vận hành một đường trượt nước! Trang web: https://www.lanchaowaterpark.com/