Усны цэцэрлэгт хүрээлэнг хэрхэн эхлүүлэх вэ?
Та усны цэцэрлэгт хүрээлэнг эхлүүлэх гэж байна уу? Хэрэв тийм бол та зөв газар ирлээ! Усны цэцэрлэгт хүрээлэнг эхлүүлэх нь зодох ажил байж болно, гэхдээ зөв төлөвлөлт, бэлтгэл, бэлтгэлтэй, та үүнийг амжилтанд хүрч чадна. Эхлүүлэхэд туслах зарим зөвлөгөө байна.

Нэгдүгээрт, та усан паркийн төслийн төслийн цар хүрээг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Усныхаа цэцэрлэгийн хэмжээ нь шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тодорхойлно. Ерөнхийдөө ярих, усны цэцэрлэгт хүрээлэн нь орон нутгийн зах зээлд зугаа цэнгэлийн хэрэглээ, өвөрмөц аялал жуулчлалын чиглэлд байдаггүй. Тиймээс, энэ үндсэн суурь суурь нь гурван цагийн драйвер радиусаар байх болно, үндсэн үйлчлүүлэгчид залуучууд, гэр бүлүүд байх болно. Улирлын чанартай өөрчлөлт нь усны цэцэрлэгт хүрээлэнг удирдахдаа хамгийн сайн улирал, 4-р сараас 10-р сар хүртэл

Усны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хэмжээг төлөвлөхдөө боломжит эх үүсвэр зах зээлийн хүчин чадлыг хамгийн түрүүнд тооцох хэрэгтэй. Та мөн амралтын хүчин зүйлийн үеэр ажлын хүчин зүйлийн хугацааг харгалзан үзэх, усны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн паркийн хүлээн авалт

Дараачийн, та хамгийн сайн тоног төхөөрөмжийг сонгох хэрэгтэй
усны парк. Та усан паркын хэмжээ, зочдын эрин,, зочдын нас,, усны төрөл бүрийн усны цэцэрлэгт хүрээлэнг бий болгохыг хүсч байна. Та бас тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг анхаарч, засварын зардал.

Эцэст нь та усны цэцэрлэгт хүрээлэнд бизнес төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй. Үүнд нарийвчилсан төсөв, маркетингийн төлөвлөгөө, төслийн хувьд цагийн хуваарь орно. Та шаардлагатай зөвшөөрөл, лицензийг олж авах, лицензийг олж авах зэрэг усны цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах хууль ёсны шаардлагыг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Эдгээр алхамуудыг дагаж, та усны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төслийг өөртөө итгэлтэйгээр эхлүүлж болно. Сайн байна!