Усны зугаа цэнгэлийн тоног төхөөрөмжийн улмаас учирсан хохирол: Удирдлагын 6 зөвлөмж

Ус зайлуулах төхөөрөмж нь зугаа цэнгэл, зугаа цэнгэлийн агуу эх сурвалж байж болох ч бас зохих ёсоор удирддаггүй бол аюултай байж болно. Зочдын аюулгүй байдлыг хангахын тулд энд ус зугаа цэнгэлийн тоног төхөөрөмжөөс үүсэхээс зайлсхийх 6 зөвлөмжийг эндээс зайлсхийх хэрэгтэй.

1. Байгууламжаа хангалттай амь аврах ажилтнууд, тоног төхөөрөмжөөр тоноглох. Насан туршийн ажилтнуудыг танихад хялбар дүрэмт хувцас өмссөн дүрэмт хувцас өмссөн эсэхийг шалгаарай, харилцах, харилцаа холбооны хэрэгсэл байдаг.

2. Хяналтын аялал жуулчлалын заавар, анхааруулах тэмдгийг тоног төхөөрөмж, байгууламжийн зохих хэсэгт байрлуул. Ашиглалтын явцад тоног төхөөрөмжийн хязгаарлалт, хязгаарын хяналтын хяналтын төхөөрөмжийг ашиглана уу.

3. Аюулгүй байдлын техникийн үзүүлэлттэй нийцдэг зугаа цэнгэлийн тоног төхөөрөмжийг сонгоно уу. Тонуулгыг автомат хугацааны тусгай тоног төхөөрөмжтэй бүртгүүлнэ.

4. Өдөр бүр үйл ажиллагааны өмнө тоног төхөөрөмжийг шалгана уу. Шалгаж, ажиллуулсны дараа тоног төхөөрөмж албан ёсоор ажиллуулж, үйл ажиллагааны бүртгэлийг хийх ёстой.

5. Тоног төхөөрөмжийг зургаан сар тутамд илүү ойлгож, хадгалах. Хяналтын байдал, засвар үйлчилгээний агууламж, үр дүнг бүртгэх, архивлах, архивлах. Аюултай химийн бодис ашиглахыг хянах, холбогдох анхааруулах шошгыг тохируулах.

6. Их хэмжээний туралтасны хэмжээний тоног төхөөрөмжийг олон нийтийн менежм байгуулах, холбогдох тоног төхөөрөмжид хяналт шалгалт хийгээд үнэмлэх албан тасалгаад идэвхтжүүлсэн байгаарай.

Эдгээр зөвлөмжийг дагаж, таны усны зугаа цэнгэлийн тоног төхөөрөмж нь аюулгүй, бүх зочдод тааламжтай байх болно. Зохиогч: HTTPS://www.lanchaowerpark.com/